#SJBLEERT

Hier vertellen we wat je kunt leren op het College en hoe we dat aanpakken.

STUDIERICHTINGEN

Boosten, wa is da?

Als ik denk aan BOOSTen, denk ik aan een energyboost. En eigenlijk maken we daar ook volop gebruik van in het BOOST-lab. De leerlingen krijgen ruimte en tijd om hun energie te steken in de uitdagingen die voor hen liggen.

Als leerkracht beseffen we dat leerlingen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Het is dus belangrijk om hen voldoende uit te dagen, maar tegelijkertijd ook voldoende differentiatie aan te bieden. De bedoeling is dat alle vakken de mogelijkheid bieden om te differentiëren. Maar in de modules PLUS en FLEX geven we voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde in de BOOSTuren extra ruimte .

De leerlingen moeten in de eerste plaats de basisdoelstellingen bereiken. Indien we merken dat leerlingen hierbij problemen ondervinden, gaan we de ruimte bieden om te remediëren. Zo proberen we de leerling sterker te maken. Anderzijds zijn er leerlingen die vlot weg zijn met de geziene leerstof. Deze kunnen dan het pad van de verbreding of de verdieping in de leerstof kiezen. Verbreden betekent dat we de leerlingen gaan laten ontdekken wat ze echt graag doen. Bij het verdiepen van de leerstof maken we deze uitdagender. Zo ondervinden de leerlingen waar ze echt goed in zijn.

In het begin van de week krijgen de leerlingen de opdrachten voor hun drie vakken. Hier worden de nodige instructies gegeven en de uitleg bij de opdrachten. Daarna is het aan henzelf. Als ze een BOOST-uur hebben, gaan ze naar het BOOST-lab. Daar aangekomen, nemen ze hun BOOST-kaartje en gaan ze op hun werkplek zitten. De leerlingen hebben zelf de vrijheid om te kiezen aan welk vak ze werken. De enige voorwaarde is wel dat op het einde van de week de opgegeven opdrachten gemaakt en verbeterd zijn.

Waarvoor dient nu het BOOST-kaartje? Het is een ideale tool om een grote groep rustig en gestructureerd te laten werken. Op deze waaierkaartjes staan drie symbolen in drie verschillende kleuren: een duim omhoog, een vraagteken en een bom in de kleuren rood, groen en blauw. Deze kleuren verwijzen naar de vakken. Wiskunde gebruikt rood, Frans groen en Nederlands blauw. Zo kan je de verbetersleutels van deze vakken terugvinden in mappen die ook die kleuren hebben en ook in de eigen BOOST-mapjes vinden we deze kleur terug. Dit zorgt voor een eenduidige structuur bij de leerlingen en bij ons als begeleidende leerkracht. Zo hebben we een goed zicht op wie voor welk vak aan het werken is. Als een leerling start en geen problemen ondervindt, legt hij het kaartje van het vak met de duim omhoog voor zich. Dan is het voor ons als leerkracht duidelijk dat alles prima verloopt en de leerling flink, zelfstandig aan het werk is. Indien de leerling ergens hulp bij nodig heeft, maar nog wel kan verder werken, draait hij het kaartje naar het vraagteken. Als het bommetje wordt getoond, is de hulp van de leerkracht ‘dringend’ nodig.

De hoeveelheid BOOST-uren hangt af van de gekozen module. In de PLUS BOOSTen we drie lesuren per week, leerlingen van FLEX BOOSTen twee lesuren per week. In het BOOST-lab zijn steeds de leerkrachten van Frans, Nederlands en wiskunde aanwezig om de leerlingen de nodige ondersteuning te bieden. We proberen ook steeds een afwisseling aan werkvormen aan te bieden: oefeningen maken in het werkboek, een aparte bundel met oefeningen, weblinks,… De leerlingen maken ook digitaal oefeningen op Diddit en Scoodle. Deze leerplatformen horen bij het gebruikte werkboek. Ze werken hier alleen aan, per twee en soms in groep.

Zo differentiëren wij op het Sint-Jan Berchmanscollege! So come on, let’s BOOST!

Een BOOST-leerkracht

Boosten, wa is da?

Als ik denk aan BOOSTen, denk ik aan een energyboost. En eigenlijk maken we daar ook volop gebruik van in het BOOST-lab. De leerlingen krijgen ruimte en tijd om hun energie te steken in de uitdagingen die voor hen liggen.

Als leerkracht beseffen we dat leerlingen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Het is dus belangrijk om hen voldoende uit te dagen, maar tegelijkertijd ook voldoende differentiatie aan te bieden. De bedoeling is dat alle vakken de mogelijkheid bieden om te differentiëren. Maar in de modules PLUS en FLEX geven we voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde in de BOOST-uren extra ruimte .

De leerlingen moeten in de eerste plaats de basisdoelstellingen bereiken. Indien we merken dat leerlingen hierbij problemen ondervinden, gaan we de ruimte bieden om te remediëren. Zo proberen we de leerling sterker te maken. Anderzijds zijn er leerlingen die vlot weg zijn met de geziene leerstof. Deze kunnen dan het pad van de verbreding of de verdieping in de leerstof kiezen. Verbreden betekent dat we de leerlingen gaan laten ontdekken wat ze echt graag doen. Bij het verdiepen van de leerstof maken we deze uitdagender. Zo ondervinden de leerlingen waar ze echt goed in zijn.

In het begin van de week krijgen de leerlingen de opdrachten voor hun drie vakken. Hier worden de nodige instructies gegeven en de uitleg bij de opdrachten. Daarna is het aan henzelf. Als ze een BOOST-uur hebben, gaan ze naar het BOOST-lab. Daar aangekomen, nemen ze hun BOOST-kaartje en gaan ze op hun werkplek zitten. De leerlingen hebben zelf de vrijheid om te kiezen aan welk vak ze werken. De enige voorwaarde is wel dat op het einde van de week de opgegeven opdrachten gemaakt en verbeterd zijn.

Waarvoor dient nu het BOOST-kaartje? Het is een ideale tool om een grote groep rustig en gestructureerd te laten werken. Op deze waaierkaartjes staan drie symbolen in drie verschillende kleuren: een duim omhoog, een vraagteken en een bom in de kleuren rood, groen en blauw. Deze kleuren verwijzen naar de vakken. Wiskunde gebruikt rood, Frans groen en Nederlands blauw. Zo kan je de verbetersleutels van deze vakken terugvinden in mappen die ook die kleuren hebben en ook in de eigen BOOST-mapjes vinden we deze kleur terug. Dit zorgt voor een eenduidige structuur bij de leerlingen en bij ons als begeleidende leerkracht. Zo hebben we een goed zicht op wie voor welk vak aan het werken is. Als een leerling start en geen problemen ondervindt, legt hij het kaartje van het vak met de duim omhoog voor zich. Dan is het voor ons als leerkracht duidelijk dat alles prima verloopt en de leerling flink, zelfstandig aan het werk is. Indien de leerling ergens hulp bij nodig heeft, maar nog wel kan verder werken, draait hij het kaartje naar het vraagteken. Als het bommetje wordt getoond, is de hulp van de leerkracht ‘dringend’ nodig.

De hoeveelheid BOOST-uren hangt af van de gekozen module. In de PLUS BOOSTen we drie lesuren per week, leerlingen van FLEX BOOSTen twee lesuren per week. In het BOOST-lab zijn steeds de leerkrachten van Frans, Nederlands en wiskunde aanwezig om de leerlingen de nodige ondersteuning te bieden. We proberen ook steeds een afwisseling aan werkvormen aan te bieden: oefeningen maken in het werkboek, een aparte bundel met oefeningen, weblinks,… De leerlingen maken ook digitaal oefeningen op Diddit en Scoodle. Deze leerplatformen horen bij het gebruikte werkboek. Ze werken hier alleen aan, per twee en soms in groep.

Zo differentiëren wij op Campus Sint-Jan Berchmans! So come on, let’s BOOST!

Een BOOST-leerkracht

Bioland

Heb jij zin om de wondere wereld van de natuur en de stad te ontdekken?

Wil jij weten welke diertjes in onze schoolvijver leven? Welke planten eetbaar zijn? Hoe bijen honing maken? Waarom we bang zijn van wolven? Waar het Belfort van Mol ligt? Hoe de brandweer werkt? We zoeken samen naar antwoorden op deze en vele andere vragen door te ontdekken, te onderzoeken en ook wel eens je ‘groene’ handen uit de mouwen te steken.

KompasFilm

In het vak Kompas Film leer je alles over film. Het maken en bewerken van beelden wordt een van jouw nieuwste talenten. Je ontwikkelt filmografisch materiaal: van je eigen vlog tot animatiefilm en stop-motion. Er wordt samen gewerkt, maar ook alleen. De klas verkent mogelijkheden om te filmen, ook op locatie en we gaan met de computer aan de slag. Je ziet tal van voorbeelden tijdens de les en probeert de nieuwe Spielberg te worden.

KompasKoken

Schuilt er in jou een kooktalent dat je nog niet kwijt kunt tijdens de gewone lessen? Wij bieden de kans om het leslokaal in te ruilen voor een keuken! Kook, bak, roer, kneed,… mee op vrijdagnamiddag en schrijf je in voor KompasKoken!

Sport en gezondheid

Tijdens deze activiteit staat sport centraal! Ben jij sportief, hou jij van diverse en uitdagende sporten, werk je bovendien graag samen met medeleerlingen en hecht je veel belang aan een gezonde levensstijl? Dan is dit echt iets voor jou!

STEM

Wil je nadenken over problemen? Wil je zaken onderzoeken en uitwerken? Heb je zin in techniek op een “hoger” niveau, wetenschap voor durvers en wiskunde met redelijk wat pit? Misschien is Science – Technology – Engineering – Mathematics wel iets voor jou.

TAaLENTmoment

Bestaat er een vak waar je Zweeds kan leren, toneel kan spelen, een sierlijk handschrift leert en boekentips uitwisselt? Ja! Kan je er dan ook gedichten maken van krantenartikels, voorlezen aan jonge kinderen en een stem inspreken bij een animatiefilm? Ja! Is er in dit vak ook ruimte om je eigen creativiteit met taal los te laten? Ja! Bij TAaLENTmoment kan dit allemaal.

ROL VAN OUDERS

ELVIS Junior

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit alle facetten van het dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs én op onze manier van communiceren en informeren. In de schoolse omgeving en bij het schoolse werk thuis is de computer onmisbaar geworden.

Daarom ging in het schooljaar 2017-2018 in het vierde jaar ons ELVIS-project van start: ‘Een Laptop Voor Iedere SJB’er’. De resultaten van dit project waren heel positief en met de modernisering van het secundair onderwijs voor ogen besloten we dit project verder uit te breiden. Vanaf volgend schooljaar zal elke leerling van het College beschikken over een laptop die via de school werd aangekocht.

Voor de leerlingen van de eerste graad voorzien we een programma op maat: ELVIS Junior. Zoals in ons schoolreglement vermeld staat, koopt elke leerling via de school een 2-in-1-laptop aan met een uitgebreid servicepakket. Om het project volle kracht te geven en het beheer optimaal vorm te geven, is het erg belangrijk dat elke leerling met een ELVIS-toestel werkt. Het toestel heeft een uitgebreide garantie en een servicecontract van 3 jaar. Het is ook operationeel in het domein van de school. Deze voorwaarden zijn ook noodzakelijk om van ons netwerk gebruik te kunnen maken. Na een periode van 3 jaar hebben de ouders de keuze om de garantie en het servicecontract te verlengen of een nieuw ELVIS-toestel aan te kopen.

In de FAQ op onze website kunnen jullie steeds verdere info vinden over alle tot nu toe gestelde vragen. Hier kunnen jullie ook lezen welke extra’s er in de kostprijs inbegrepen zijn: onder meer een gratis locker, een sterke netwerkomgeving op de school, een bijgeleverde stevige beschermhoes, geïnstalleerde Microsoft365-pakketten, een garantie via een reserve-toestel. Jullie lezen er ook waarom ELVIS-junior een sociaal verantwoord project is.

Met de uitrol van ELVIS-junior zetten we op SJB weer grote stappen vooruit, wat niet betekent dat we alle traditionele onderwijsvormen overboord gooien. We combineren graag oud en nieuw en kiezen steeds voor de meest waardevolle en rendementsvolle aanpak. Trouw aan ons motto: ‘het gewone buitengewoon in leren, leven en zorgen.’

na het eerste jaar

SLAAGCIJFERS

Wij zijn fier op de prima slaagcijfers van onze leerlingen in het hoger onderwijs.

De meest actuele slaagcijfers zijn die van de leerlingen die tussen 2010 en 2015 onze school verlaten hebben.

Van deze leerlingen behaalden 55% van de leerlingen die doorstroomden vanuit het ASO een bachelordiploma binnen de drie jaar, waarvan 35% een academische en 19% een professionele bachelor. Na vier jaar steeg het aandeel leerlingen geslaagd voor hun bacheloropleiding tot 78% en na vijf jaar tot 88%.

45% van de leerlingen die doorstroomden uit een TSO-richting op onze school behaalden na drie jaar een professionele bachelor. Na vier jaar steeg het aandeel leerlingen met een bachelordiploma tot 62% en na vijf jaar tot 70%. Van de leerlingen die doorstroomden uit het BSO behaalden 14% binnen de drie jaar een professionele bachelor. Na vier jaar steeg dit aantal tot 20,00% en na vijf jaar tot 23%.

Zo doet onze school het beduidend beter dan het gemiddelde in Vlaanderen, dat voor leerlingen uit het ASO na drie jaar studeren op ongeveer 44% ligt, na vier jaar op ongeveer 67% en na vijf jaar op ongeveer 79%. Leerlingen die doorstromen uit het TSO hebben in Vlaanderen gemiddeld ongeveer 27% kans op het behalen van een bachelordiploma na drie jaar, ongeveer 45% na vier jaar en ongeveer 54% na vijf jaar. Voor het BSO liggen de gemiddeldes in Vlaanderen op ongeveer 7% na drie jaar, ongeveer 13% na vier jaar en ongeveer 17% na vijf jaar.

De vergelijking met de rest van Vlaanderen werd steevast gemaakt op basis van de studierichtingen die op onze school aangeboden worden.