#NAARSJB

Hier vertellen we je alles over de inschrijvingen op het College.

!

Campus Sint-Jan Berchmans heeft momenteel voor het schooljaar 2021-2022 in het eerste leerjaar A de maximumcapaciteit van 197 leerlingen bereikt.
Inschrijven in het eerste leerjaar A is dus niet meer mogelijk. Digitale aanmeldingen worden nu in chronologische volgorde op de wachtlijst geplaatst.
We nemen contact op zodra er een plaatsje vrij komt op onze campus.

Klik hier om je in te schrijven

Jouw uniek verhaal start ook dit jaar digitaal!

We geven hier graag een overzicht van de mogelijkheden om ons beter te leren kennen.

De inschrijvingen starten op 10 mei om 10 uur digitaal op deze pagina!

Webinar voor ouders: Op 22 en 23 februari organiseert KSOM een digitale infoavond voor de ouders. Jullie krijgen dan een online presentatie van het KSOM-oriënteringsproject in de eerste graad. Er is ook de mogelijkheid om live te chatten en vragen te stellen. De presentatie blijft daarna nog beschikbaar. à Surf naar www.ksom.be voor meer informatie en de praktische organisatie.

Baosospel voor leerlingen: De traditionele BAOSO-dag wordt dit jaar vervangen door een spel dat in de klas van de basisschool gespeeld wordt. Spelenderwijs ontdekken de 12-jarigen het aanbod van KSOM en de verschillende campussen.

Informatie voor ouders en leerlingen: Jullie hebben vast heel wat vragen over het aanbod, de aanpak, de projecten en de zorg op onze school. Deze informatie brachten we samen op deze microsite. Naast duidelijke informatie laten we hier ook graag leerlingen en collega’s aan het woord. Kom geregeld opnieuw een kijkje nemen. We voegen nog regelmatig initiatieven van onze bezige school toe. à Surf naar deze website www.sjbmolinformeert.be.

Baosofilmpje voor ouders en leerlingen: Natuurlijk wil je voelen hoe het leven bruist op onze school. Creatieve leerlingen en leerkrachten maken momenteel een ludiek filmpje dat jullie meeneemt in ons verhaal. à Volg vanaf begin maart onze sociale media en deze site om het resultaat te bewonderen.

Contactmomenten voor ouders en leerlingen: We geloven in de meerwaarde van een persoonlijk contact op maat. We reserveren daarom de week van 2 tot 9 mei om ontmoetingen te organiseren met de 12-jarigen en hun ouders.

– Als de maatregelen het toelaten nodigen jullie uit voor een bezoek aan SJB in jullie gezinsbubbel. We voorzien dan een programma op maat dat jullie laat kennismaken met ons aanbod en onze school. De kans dat de corona-regelgeving dit toelaat is echter klein.

– We denken daarom nu ook al na over een online alternatief. We willen jullie zo via videogesprekken in contact laten komen met SJB.

Raadpleeg deze microsite www.sjbmolinformeert.be voor de laatste update.

Inschrijvingen: vanaf 10 mei om 10 uur kan er digitaal ingeschreven worden. Wie voor 14 mei heeft ingeschreven, is zeker van een zitje op onze school.

Op deze pagina vinden jullie vanaf maandag 10 mei om 10 uur het digitale aanmeldingsformulier.

Kennismaking met de school: hopelijk komt er na de aanmelding nog een moment dat we nieuwe leerlingen net als vorig jaar in hun gezinsbubbel kunnen uitnodigen op school

Individuele gesprekken om de school te leren kennen zijn op dit ogenblik in principe wettelijk niet mogelijk. Na overleg op verschillende niveaus en toestemming van de gemeentelijk crisis-cel zijn er echter 2 uitzonderingen:

· overschakelingen tijdens het jaar die tucht- of zorg-gerelateerd zijn;

· nieuwe inschrijvingen voor leerlingen met bijzondere noden op vraag van de ouders.

Steeds moet er wel ingeschat worden of dit gesprek ook niet digitaal kan gebeuren. Uiteraard moeten alle veiligheidsmaatregelen nageleefd worden en moet het bezoek ingepland worden op een moment dat er geen leerlingen op school zijn. Contacteer ons dan op het nummer 014/311841 of mail ons via [email protected]